15 oktober 2009

Passion för livet!

Michael Bergström har nu berättat om det fantastiska arbete som skett med "Passion för livet". Passion för livet är ett utvecklingsarbete som SKL drivit tillsammans med ett par landsting. Drivande i detta arbete har varit pensionärsföreningarna SPF och PRO.

Passion för livet bygger på att pensionärsföreningarna driver studiecirklar/livscafeer för att inspirera vad man själv kan göra för sin egen hälsa på äldre dar. Det handlar om livstilsförändringar som ska leda till en bättre hälsa. Målsättningen är att de som är delaktiga i studiecirklarna/livscafeerna ska känna att de är aktiva och upplever att de har egenmakt.

Vi har i Skåne , på mitt initiativ, ställt oss bakom detta arbete och utbildat cirkelledare och det hålls nu livscafeer på olika håll i Skåne. Totalt i Sverige har det utbildats 600 cirkelledare. 300 studiecirklar är avslutade eller på gång i Sverige just nu. Jag tycker att detta är ett oerhört viktigt arbete för att stärka individens egen möjlighet att påverka sitt liv och hälsa. Jag hoppas och tror på att detta är något som kommer att leva vidare och växa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar